Forside

Afslutningen på Generalforsamlingen 2017 ses her, tryk på den røde knap

Nyheder fra bestyrelsen tryk på den grønne knap

Denne knap beskriver forholdene ved brønd nr. 10

Vi mangler stadig knapper til hullerne

Den sorte knap er forbeholdt udefrakommende nyheder

Den blå knap er forbeholdt varslinger modtaget fra beredskabs tjenesten

Luft foto viser områderne, der beskyttes af diget.

Medlemmerne er velkomne til at bidrage med foto og andet, der kan have almen interresse.

Forkortelsen for Egense Nord Dige Lag er endl og hjemmesiden hedder derfor endl.dk den vil være den primære kilde til orientering af medlemmerne fremover.

Opslagstavlen ved købmanden Hybenvej 2 indeholder de vigtigste korte nyheder.

 

Den gamle hjemmeside med det lange navn egensenorddigelag.dk er lukket 04-11-2016 jeg har taget backup af dataene fra siden til historikken, de kan mod et mindre gebyr rekvireres hos webmaster.

Indbetalinger kan efter aftale foretages med Mobile-Pay

kontakt kasseren for yderligere information.